Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry.
 

 
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry.
 

Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry.
Joensuu

infopk-numismaatikot.fi


Powered by Louhi
 

Toimintasuunnitelma

 
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

 Vuosi 2017 on yhdistyksemme 47. toimintavuosi. Yhdistyksemme tarkoituksena on numismaattisen sekä muiden numismatiikkaan liittyvien keräilyalueiden aktiivinen tukeminen ja harrastuksen lisääminen.
Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on Pohjois-Karjala.  Jäsenistöämme on ympäri Suomea ja myös muutamia ulkomaalaisia jäseniä.
 
Toimintamme perustana ovat yhdistyksemme säännöt. Kuukausikokoukset ovat joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina ns. kerhoiltana, johon yritämme saada esitelmien pitäjiä eri keräilyalueilta joko omasta keskuudestamme tai ulkopuolisia esitelmöitsijöitä mielenkiintoisista aiheista ja keräilyalueista.
Kuukauden kolmas tiistai pidetään edelleen huutokauppailtana ja ns. osto-, myynti- ja vaihtoiltana.  Kokouspaikkana on Joensuun ev.lut. seurakunnan kerhohuone, osoite Rauhankatu 4, Joensuu. Kerhoillat alkavat klo 18.00. Kesäkuukausina (kesä-, heinä-, elokuu) emme perinteisesti kokoonnu, ellei tilanne sitä vaadi. Toukokuun ensimmäisenä tiistaina kokoonnumme totuttuun tapaan Kiteellä.

Hallituksen ajatuksena vuodelle 2017 on nettisivujemme yleisilmeen piristäminen tai mahdollisesti kokonaan uusiminen sekä kiinnostavuuden lisääminen uusien jäsenien ja etenkin nuorten keräilijöiden innostamiseksi sivujemme käyttäjäksi. Sähköpostiviestintää tullaan lisäämään niiden jäsenien keskuudessa, jotka ovat yhdistykselle s-postiosoitteensa antaneet.
Tulevan vuoden tavoite onkin saada uusia jäseniä ja etenkin nuorisojäseniä huolehtimaan yhdistyksemme tulevaisuudesta. Myös keski-ikäisten jäsenhankinnassa tehostamme toimintaa. Toivotaan, että heidän joukostaan löytyisi tulevia nuorempia vetäjiä yhdistyksellemme. Uusi onnistunut Euroaapinen antaa jäsenhankinnalle hyvää mahdollisuutta toimia.
 
Rajan Raha -lehden julkaisemista jatketaan tulevana vuonna 4-numeroisena. Henkilöhaastatteluita tehdään jokaiseen numeroon. Lehden sisältöä monipuolistamme mm. lisäämällä esittelyitä eri keräilyalueilta sekä mielenkiintoisten jäsenien matkakertomuksin. Jäsenistössämme on monien numismatiikan osa-alueiden ja eri keräilyalojen asiantuntijoita, joiden tietoutta käytetään hyväksi. Nettisivustollamme www.pk-numismaatikot.fi  lisätään tiedotusta yleisesti kuin myös kohdistettuna yhdistyksen jäsenistölle. Jäsenosion käyttäjätunnukset hankkineilla jäsenillä on mahdollisuus laatia artikkeleita ja lisätä kuvia sekä on myös kommentointimahdollisuus toisten jäsenten artikkeleihin.
 
Yhdistyksemme toimintaa ohjaa ja koordinoi sekä käytännössä toteuttaa syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja hallitus yhteisvastuullisesti, apunaan mahdolliset nimetyt toimikunnat ja ostopalvelut.

Retkiä järjestetään, mikäli tarvetta niiden järjestämiseen ja halua osallistumiseen esiintyy.
 
Yhdistyksemme sääntömääräiset kokoukset ovat huhtikuussa ja marraskuussa 2017. Numismaatikkoliiton kokoukset 2017 ovat keväällä ja syksyllä.
 
Yhdistyksen jäsenmaksuksi hallitus esittää 45 € perusjäsenille ja nuorisojäsenmaksu 10 €. Kannattajajäseniltä maksu on 150 €. Jäsenmaksut sisältävät Rajan Raha -lehden vuositilauksen. Rajan Raha-lehden erillinen tilausmaksu on 45 € ja ulkomaille tilattuna 50 €. 

Positiivista julkisuutta toiminnastamme pyrimme hankkimaan erilaisissa muodoissa niin radiossa kuin alueen muissa medioissa. Yleisölle avoimia arviointi- ja tiedotustilaisuuksia harkitaan järjestettäväksi ympäri maakuntaa sopivien tilaisuuksien yhteydessä, varsinaisten kokousten lisäksi. Kouluissa järjestämme tietoiskuja numismatiikasta,  jos kiinnostusta ja halua riittää.
 
Yhdistyksen hallitus