Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry.
 

 
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry.
 

Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry.
Joensuu

infopk-numismaatikot.fi


Powered by Louhi
 

Kiinalaisväärennökset, markat

Keväällä 2009 eBay-nettihuutokauppaan ilmestyi myyntiin vuoden 1949 kuparimarkan jäljennös, joka niin kokonsa kuin ulkonäkönsäkin puolesta vastasi erehdyttävästi aitoa kolikkoa. Myynti-ilmoituksen kuvassa replikaan oli lyöty teksti "COPY", mutta keräilymarkkinoille tulleissa kappaleissa tuota tekstiä ei enää ollut. Tuossa vaiheessa replikat oli luokiteltavissa kolikkoväärennöksiksi, sillä niissä ei enää ollut mitään selvää merkintää, jolla ne olisi heti pystynyt erottamaan vastaavanlaisesta aidosta kolikosta. Vuoden 1949 kuparimarkasta oli jo ennestään olemassa väärennöksiä, joten tämä uusi väärennös oli vain uusi erikoisuus monien vanhojen väärennösten joukossa.

Valitettavasti tuo kuparimarkan väärennös oli vasta alkua, sillä sama Kiinassa toimivaksi paljastunut väärennöspaja alkoi pian tehtailla keräilijöiden riesaksi väärennöksiä myös useista muista suomalaiskolikoista. Ensimmäiset väärennökset oli tehty tavallista harvinaisemmista kolikoista, joita ei aitoina kovinkaan usein edes ole ollut tarjolla. Se ei kuitenkaan väärentäjälle riittänyt, vaan vuoden 2009 loppupuolella hän lisäsi valikoimaansa väärennöksiä kolikoista, jotka eivät aitoinakaan olleet erityisen harvinaisia. Yhtenä viimeisimpänä erikoisuutena on äskettäin myyntiin ilmestynyt vuoden 1867 50 pennin kolikko, jollaista ei aitona ole edes olemassa.

Tammikuussa 2010 liikkeellä olivat seuraavat kiinalaisväärennökset:

  • 1 penni: 1864, 1865, 1870, 1882, 1884
  • 25 penniä: 1865, 1867, 1868, 1869, 1871, 1876
  • 50 penniä: 1864, 1867(*), 1876(**), 1890
  • 1 markka: 1864, 1865, 1866, 1867, 1870
  • 1 markka: 1949
  • 2 markkaa: 1865, 1866, 1867, 1870, 1872, 1874, 1905, 1906, 1907, 1908

* aitoa kyseisen vuoden kolikkoa ei ole olemassa
** väärennöksiä on tehty kahdella eri meistillä

 

Monet yllä mainituista väärennöksistä on valmistettu erittäin tarkasti ja huolellisesti. Koska väärennösten paino, koko ja ulkonäkö ovat lähestulkoon oikeat, voi niitä ensi silmäyksellä helposti erehtyä luulemaan aidoksi. Kaikissa näissä väärennöksissä on onneksi tuntomerkkejä, joiden perusteella ne on tunnistettavissa. Toisinaan nuo tuntomerkit näkyvät jo paljain silmin, kun taas toisinaan ne paljastuvat vasta esim. suurennuslasin avulla. Kuparirahojen väärennökset voi yleensä tunnistaa jo siitä, että metallista puuttuu vanhoille kuparikolikoille tyypillinen patina. Tällöin kolikot ovat suorastaan aivan liian kiiltäviä ja vaaleita ollakseen aitoja. Sen sijaan hopearahojen tunnistaminen on jo vaikeampaa, sillä niihin väärentäjä on lisännyt tummumia ja ajan patinaa keinotekoisesti.

Väärennösten tunnistamisessa on hyvä käyttää vertailukohteena vastaavanlaista aitoa kolikkoa, mikäli se suinkin vain on mahdollista. Eri vuosien väärennökset on usein tehty samaa kolikkopohjaa käyttäen, jolloin vuosiluvun kaivertaminen on ollut oma erillinen työvaiheensa. Ensimmäiseksi kannattaakin kiinnittää huomiota kolikon vuosilukuun, sillä monissa väärennöksissä se poikkeaa selvästi muusta ulkoasusta. Seuraavaksi on hyvä tarkistaa kolikossa olevat pienet yksityiskohdat, sillä väärennöksissä ne ovat usein kolikon muuhun kulumiseen nähden joko liian heikot tai poikkeuksellisen vahvat. Monissa väärennöksissä on myös selkeitä virheitä, jotka ovat aiheutuneet mm. väärentäjän huolimattomuudesta tai mallikolikon virheellisyyksistä. Tällaisia ovat mm. puutteet tietyissä yksityiskohdissa tai kyseisen vuoden kolikkotyyppiin kuulumattomat väärät kuvioinnit.

Vaikka väärennösten tuntomerkit olisivatkin tiedossa, ei kannata luottaa siihen, että mainitut tuntomerkit löytyisivät aina kaikista väärennöksistä. Tähän mennessä tavatut väärennökset on tehty samoilla meisteillä samoine meistivirheineen, mutta markkinoilla saattaa jo olla väärennöksiä, jotka on tehty korjatuilla tai kokonaan uusituilla meisteillä. Tähän mennessä tavatut väärennökset ovat tiettävästi kahdesta eri väärennöspajasta lähtöisin, mutta samoille apajille voi milloin tahansa tulla myös uusia yrittäjiä. Mikä tahansa kolikko voi päätyä väärennettäväksi ja väärennöksiin voi törmätä missä tahansa. Kirpputorilla edulliselta vaikuttava isoisän perintömarkka voi kotona yllättäen osoittautua täysin arvottomaksi jäljitelmäksi.

1 markka 1864

Väärentäjällä ei ole ollut aitoa vuoden 1864 markkaa, joten hän on kaivertanut meistit mitä ilmeisimmin vuoden 1865 tai 1866 kolikkoa mallina käyttäen. Selvänä tunnisteena tästä on vääränlainen helmireuna väärennöksen molemmilla puolilla. Väärennöksessä reunahelmiä on 88, kun taas aidossa niitä on 99. Myöskään vuosiluvun numero 4 ei vastaa malliltaan aitoa, vaan on käytännössä samanlainen kuin numero 4 vuoden 1949 kuparimarkkaväärennöksen vuosiluvussa. Näiden virheellisyyksien lisäksi väärennöksessä on myös lukuisia meistivirheitä, joiden perusteella se on helposti kuvistakin tunnistettavissa.


Vuosiluku ja etenkin numero 4 poikkeaa aidosta


Rikkoutumat sanan "MARKKA" kirjaimissa A, R ja K


Rikkoutuma sanan "NAULASTA" viimeisessä A-kirjaimessa

2 markkaa 1905

Edellisen markkaväärennöksen tapaan väärentäjällä ei tässäkään tapauksessa ole ollut aitoa kyseisen vuoden kolikkoa, vaan hän on joutunut käyttämään mallina jotakin muuta 2 markan kolikkoa. Todennäköisesti mallina on ollut 2 markkaa vuodelta vuoden 1906. Selkein tuntomerkki on vuosiluvun numero 5, joka on aitoon kolikkoon verrattuna hieman vinossa ja muita numeroita alempana. Väärennös on erittäin tarkasti tehty, sillä muita tuntomerkkejä on jo huomattavasti vaikeampi havaita. Muista tuntomerkeistä mainittakoon puutteellinen vaakunakilven pystyraidoitus ja lähestulkoon kadonnut risti kotkan päiden välissä.


Vuosivun numero 5 vinossa ja muita numeroita alempana


Vaakunakilven pystyraidoitus puutteellinen


Kotkan päiden välissä oleva risti lähes huomaamaton

Lisähaasteen 2 markan kolikoiden väärentämiseen on tuonut niissä oleva reunakirjoitus, jonka tuo täydellisyyteen pyrkinyt väärentäjä on myös onnistunut väärennöksiinsä kaivertamaan. Väärennetty reunakirjoitus on sisällöltään täysin aitoa vastaava, mutta eroaa selkeimmin aidosta aavistuksen verran pienemmän kirjasinlajin ansiosta. Eron havaitsee parhaiten vertailemalla aidon kolikon ja väärennöksen reunakirjoituksia vierekkäin. Väärennetty 2 markkaa 1905 on tunnistettavissa myös reunakirjoituksen vääränlaisesta kauttaviivasta. Väärennöksessä kauttaviiva on pitkä, kun taas aidossa vuoden 1905 kolikkossa kauttaviiva on lyhyt.


Erot reunakirjoituksissa (aito kolikko alapuolella)

Juha Marienberg