Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry.
 

 
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry.
 

Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry.
Joensuu

infopk-numismaatikot.fi


Powered by Louhi
 

Kiinalaisväärennökset, 50 penniä

Keväällä 2009 markkinoille ilmestynyt vuoden 1949 kuparimarkasta tehty replika oli ensimmäinen Suomen numismaatikkopiirejä hätkähdyttänyt väärennös, sillä sen yksityiskohtien tarkkuus oli yllätys varmasti kaikille. Tuon jälkeen vastaavanlaisia Kiinassa valmistettuja suomalaiskolikoiden väärennöksiä tuntui ilmestyvän myyntiin melkein viikoittain, sillä vuoden loppuun mennessä markkinoilla oli suomalaiskolikoista jo yhteensä 32 väärennöstä.

Suomalaisista 50 pennin kolikoista kiinalaisväärennöksiä on tavattu ainoastaan vuosien 1864, 1876 ja 1890 kolikoista, minkä lisäksi väärennöksenä on liikkeellä myös 50 penniä vuodelta 1867, jollaista ei aitona ole edes olemassa. Vuoden 1876 50 pennin kolikosta on poikkeuksellisesti liikkeellä kaksi erilaista kiinalaisten markkinoimaa väärennöstä, mikä antaakin aiheen epäillä kolikoita tehtailtavan kahdessa eri pajassa. Aluksi kaikki kiinalaisväärennökset olivat selvästi yhden pajan tuotantoa, sillä ne tulivat markkinoille saman tukkumyyjän myymänä eri nettihuutokauppojen kautta. Vuoden 2009 lopulla väärennöstehtailuun ilmestyi kuitenkin mukaan myös toinen kiinalaisyrittäjä, joka mitä ilmeisimmin halusi samoille tuottoisille markkinoille oman väärennöspajansa tuotteilla. Näin ainakin siitä päätellen, että eri väärennöksiä kauppaavilla tukkumyyjillä oli aina vain toisen pajan tuotteita myynnissä. Useamman väärennöspajan olemassa oloon viittaa myös se, että vuoden 1876 50 pennin kolikosta tehdyt toisistaan poikkeavat väärennökset ilmestyivät myyntiin jokseenkin samaan aikaan molempien pajojen omien markkinointikanavien kautta.

Tässä luettelot molempien väärennöspajojen tuotteista sekä neuvoja 50 pennin kolikoista tehtyjen väärennösten tunnistamiseksi.

 

Paja 1

 

  • 1 penni: 1864, 1865, 1870, 1882, 1884
  • 25 penniä: 1865, 1867, 1868, 1869, 1871, 1876
  • 50 penniä: 1876
  • 1 markka: 1864, 1865, 1866, 1867, 1870
  • 1 markka: 1949
  • 2 markkaa: 1865, 1866, 1867, 1870, 1872, 1874, 1905, 1906, 1907, 1908

 

50 penniä 1876

50 penniä 1876 on yksi Suomen harvinaisimmista kolikoista, joten sellaista tuskin löytää esimerkiksi kirpputoreilta. Väärennöksen helmireunus on heikosti näkyvä ja hieman epätasainen, mutta mitään selkeitä välittömästi paljastuvia virheitä väärennöksessä ei ole. Lähemmin tarkasteltaessa näkee, ettei väärennös ole pinnaltaan tuon ajan hopeakolikoiden tapaan tasaisesti sileäksi kulunut, vaan pikemminkin kauttaaltaan täynnä pieniä syöpymiä. Väärennös on erittäin hyvin tehty, niinpä tällaisen kolikon aitous aina syytä varmistaa ennen sellaisen hankkimista.

Paja 2

 

  • 50 penniä: 1864, 1867, 1876, 1890

 

Väärennösten valmistamista varten väärentäjä on tarvinnut malliksi mahdollisimman hyväkuntoisen hopeisen 50 pennin kolikon. Suomen vanhimmat rahat ovat kuitenkin hyvälaatuisina vaikeasti löydettäviä ja kalliita, niinpä malliksi on hankittu kohtuuhintainen vuoden 1890 kolikko. 50 pennin väärennös vuosiluvulla 1890 on tehty mahdollisimman tarkkaan mallikolikkoa jäljitellen, minkä jälkeen vuosilukua muuttamalla on saatu aikaan muut kolme väärennöstä. Tässä väärentäjä on kuitenkin tehnyt merkittävän virheen, sillä mallikolikon mukainen kolikkotyyppi oli tullut käyttöön vasta vuonna 1874. Vuosien 1864 ja 1867 väärennökset onkin helposti tunnistettavissa tuolle ajalle väärän kolikkotyypin mukaan.

Uudemman mallikolikon käyttö on aiheuttanut myös toisen virheen, sillä sen mukaisesti kaikissa väärennöksissä on rahapajan johtajan tunnuksena "L". Vuosina 1889 - 1912 rahapajan johtajana oli Johan Conrad Lihr, joten vuoden 1890 kolikossa kuuluukin olla tunnuksena "L". Sen sijaan vuosina 1861 - 1885 rahapajan johtajana toimi August Fredrik Soldan, jolloin kolikoissa oli tunnuksena "S". Vuosien 1864, 1867, 1876 väärennökset on siis heti tunnistettavissa väärästä rahapajan johtajan tunnuksesta. Kaikki tämän pajan tekemät väärennökset poikkeavat aidoista kolikoista myös siinä, että helmireunan helmien ulkopuolelle on muodostunut selvästi havaittava kaksoisrengas. Hyvä väärennöksen tuntomerkki on myös leijonavaakunasta miltei kokonaan puuttuva taustaviivoitus.

50 penniä 1864

Väärennös on helposti tunnistettavissa väärästä kolikkotyypistä, joka otettiin käyttöön vasta kymmenen vuotta näiden kolikoiden jälkeen. Kolikkotyyppien ero ilmenee mm. siinä, että aidossa vuoden 1864 kolikossa sana "PENNIÄ" on kirjoitettu huomattavasti suuremmalla kirjasinkoolla, minkä lisäksi mm. leijonavaakuna on merkittävästi toisenlainen. Myös Rahapajan johtajan tunnuskirjain on virheellisesti "L", kun taas aidossa kolikossa se on "S". Mallina käyttämäni väärennöksen tunnuspuoli on kiertynyt arvopuoleen nähden noin 180 astetta, mutta kyseessä saattaa myös olla tilapäinen valmistusvirhe.

50 penniä 1867

Aitoa 50 pennin kolikkoa ei ole vuodelta 1867, joten kaikki 50 pennin kolikot tuolla vuosiluvulla ovat väärennöksiä. Muut tuntomerkit ovat samat kuin vuoden 1864 väärennöksessä, ylösalainen kääntöpuoli mukaan lukien.

50 penniä 1876

Tämä väärennös on aidon kolikon mukaisesti uutta mallia. Rahapajan johtajan tunnuskirjaimena on kuitenkin virheellisesti "L" kirjaimen "S" sijaan, sillä vuonna 1876 rahapajan johtajana oli edelleen Soldan. Myös tässä tapauksessa mallina käyttämäni väärennöksen tunnuspuoli on kiertynyt arvopuoleen nähden noin 180 astetta, mutta kyseessä saattaa myös olla tilapäinen valmistusvirhe.

50 penniä 1890

Väärentäjän käyttämä mallikolikko on epäilemättä ollut juuri vuodelta 1890, sillä väärennös on lähes identtinen aitoon kolikkoon verrattuna. Mallikolikon käyttö selittäisi myös sen, miksi väärentäjä olisi vaivautunut väärentämään nimenomaan tällaisen kolikon, jonka arvo aitonakin on suhteellisen alhainen. Väärennös on tarkasti tehty, mutta tiettyjä eroja aitoon kolikkoon verrattuna on löydettävissä. Näitä ovat mm. leijonavaakunasta lähes kokonaan puuttuva taustaviivoitus sekä kaksiosainen helmireunuksen ulkorengas. Tarkasti katsottuna myös rahapajan johtajan tunnuskirjain "L" on poikkeavan muotoinen ja muistuttaa lähinnä J-kirjaimen peilikuvaa.

 

Tammikuun 2010 jälkeen ei markkinoille ole ilmestynyt uusia kiinalaisväärennöksiä suomalaisista kolikoista. Lisäksi väärennöksistä maksettavat hinnat ovat pudonneet niin alas, ettei uusien väärennösten tekeminen ilmeisestikään enää kannata. Vaikka kiinalaisväärennösten määrä ei enää lisääntyisikään, olemassa olevista väärennöksistä ei koskaan päästä lopullisesti eroon, vaan niihin valitettavasti törmätään milloin missäkin. Kannattaa myös muistaa, että kolikoistamme tehdyt väärennökset ovat vain jäävuoren huippu ja väärentäjien hampaisiin on joutunut myös huomattava määrä monien muiden maiden kolikoita. Esimerkiksi norjalaisista 1700 - 1900 -lukujen kolikoista liikkuu keräilijöiden riesana noin sata erilaista kiinalaisväärennöstä.

Juha Marienberg